BÀN GHẾ VĂN PHÒNG | PHÒNG ĂN | GIƯỜNG TẦNG GỖ | KỆ SÁCH TIVI TRANG TRÍ | GHẾ SOFA SALON | TỦ KỆ BẾP ĐẸP | QUẦY BAR TIẾP TÂN TÍNH TIỀN

Kệ Tivi Giá Rẻ

KỆ TIVI GIÁ RẺ, KỆ SÁCH GIÁ RẺ,KỆ TIVI ĐẸP, KỆ TIVI GỖ, KỆ TIVI CAO CẤP, KỆ TIVI PHÒNG KHÁCH, KỆ TIVI KÍNH, KỆ SÁCH ĐẸP, KỆ SÁCH TREO TƯỜNG,KỆ SÁCH GỖ, GIÁ SÁCH GIÁ RẺ, ĐẸP, BỀN

BÁO GIÁ KỆ TIVI, KỆ SÁCH GIÁ RẺ

KE-TIVI-GIA-RE-001 KE-TIVI-DEP KE-TIVI-GIA-RE-002
KỆ TIVI GIÁ RẺ 001 GRVN

7.900.000 đ

MFC Mã Lai: kệ trên 2.7 * 1.2 m, kệ dưới 2.7 * 0.3 m

Giá Rẻ hơn thị trường: 5.000.000 đ

KỆ TIVI GIÁ RẺ 002 GRVN

7.450.000 đ

MFC Mã Lai: kệ trên trái 1.1 * 1.2m, kệ trên phải 2.4 * 0.3m, kệ dưới trái: 1.8 * 0.6m ,kệ dưới phải : 1.8 * 0.4m

Giá Rẻ hơn thị trường: 4.000.000 đ

KE-TIVI-GIA-RE-003 KE-TIVI-GIA-RE-004
KỆ TIVI GIÁ RẺ 003 GRVN cao cấp

7.550.000 đ

MFC Mã Lai: kệ  3,5 *1,2 m

Giá Rẻ hơn thị trường: 4.000.000 đ

KỆ TIVI GIÁ RẺ 004 GRVN cao cấp

5.900.000 đ

MFC Mã Lai: kệ trên trái 1.2 * 0.25m, kệ trên phải 1m * 1m, kệ dưới trái: 1.2 * 0.25m ,kệ dưới phải : 1m * 0.5m

Giá Rẻ hơn thị trường: 5.000.000 đ

KE-TIVI-GIA-RE-005 KE-TIVI-GIA-RE-006
KỆ TIVI GIÁ RẺ 005 GRVN cao cấp

7.900.000 đ

MFC Mã Lai: kệ trên trái 0.4 * 1m, 1.2 * 0.3m  , kệ trên phải  1.2 * 0.3m, 0.4 * 1m, kệ dưới 2.4 * 0.3m

Giá Rẻ hơn thị trường: 5.000.000 đ

KỆ TIVI GIÁ RẺ 006 GRVN cao cấp

5.500.000 đ

MFC Mã Lai: kệ trên trái 0.3 * 1.3m, 1.0 * 0.3m, kệ trên phải 0.2 * 0.8m, kệ dưới 2.2 * 0.1m

Giá Rẻ hơn thị trường: 5.000.000 đ

KE-TIVI-GIA-RE-007 KE-TIVI-GIA-RE-008
KỆ TIVI GIÁ RẺ 007 GRVN cao cấp

5.500.000 đ

MFC Mã Lai: kệ trái 0.8 * 0.8m, kệ phải 0.2 * 0.8m, kệ giữa 0.8 * 0.6m

Giá Rẻ hơn thị trường: 2.000.000 đ

KỆ TIVI GIÁ RẺ 008 GRVN cao cấp

6.500.000 đ

MFC Mã Lai: kệ trên trái 1 * 0.2m, kệ trên phải 1.6 * 0.4m, kệ dưới 2.2 * 0.3m

Giá Rẻ hơn thị trường: 4.500.000 đ

KE-TIVI-GIA-RE-009 KE-TIVI-GIA-RE-010
KỆ TIVI GIÁ RẺ 009 GRVN cao cấp

7.900.000 đ

MFC Mã Lai: kệ  2.4 * 2.1m

Giá Rẻ hơn thị trường: 5.069.000 đ

KỆ TIVI 010 GRVN cao cấp

7.900.000 đ

MFC Mã Lai: 2.4 * 1.8m , kệ trên trái 1.6 * 0.3m , kệ trên phải 0.8 * 0.3m, kệ dưới 2.4 * 0.35m

Giá Rẻ hơn thị trường: 4.092.000 đ

KE-TIVI-GIA-RE-011 KE-TIVI-GIA-RE-012
KỆ TIVI GIÁ RẺ 011 GRVN cao cấp

7.900.000 đ

MFC Mã Lai: 2.4 * 1.6m , kệ trên 2.4 * 0.4m , kệ dưới 2.4 * 0.25m

Giá Rẻ hơn thị trường: 4.069.000 đ

KỆ TIVI GIÁ RẺ 012 GRVN cao cấp

6.900.000 đ

MFC Mã Lai:kệ trên 1.6 * 0.4m , kệ dưới 1.8 * 0.25m, 1m * 0.4m

Giá Rẻ hơn thị trường: 5.092.000 đ

KE-TIVI-GIA-RE-013 KE-TIVI-GIA-RE-014
KỆ TIVI GIÁ RẺ 013 GRVN cao cấp

7.900.000 đ

MFC Mã Lai: kệ  2.4 * 1.6, kệ trên 1.6 * 0.4m , kệ dưới 2.4 * 0.25m

Giá Rẻ hơn thị trường: 5.000.000 đ

KỆ TIVI GIÁ RẺ 014 GRVN cao cấp

6.500.000 đ

MFC Mã Lai: kệ trên 0.8 * 0.3m , kệ dưới 2.4 * 0.6m

Giá Rẻ hơn thị trường: 5.000.000 đ

KE-TIVI-GIA-RE-015 KE-TIVI-GIA-RE-016
KỆ TIVI GIÁ RẺ 015 GRVN cao cấp

7.900.000 đ

MFC Mã Lai: kệ dưới 2m * 0.25m, 1.5 * 0.4m, kệ trên 2m * 0.4m

Giá Rẻ hơn thị trường: 5.569.000 đ

KỆ TIVI GIÁ RẺ 016 GRVN cao cấp

9.900.000 đ

MDF sơn màu: kệ dưới 2.4m * 0.4*0.3m, 1m * 0.4*0.3m, kệ trên 1.2*1.6*0.4*0.3, 1.2m * 0.4*0.3m

Giá Rẻ hơn thị trường: 4.500.000 đ

ke-tivi-cao-cap KE-TIVI-GIA-RE-018
KỆ TIVI GIÁ RẺ 017 GRVN cao cấp

7.900.000 đ

MFC Mã Lai: kệ dưới 2.8m * 0.4m, 3 kệ trên 1.6 * 0.3m

Giá Rẻ hơn thị trường: 5.000.000 đ

KỆ TIVI GIÁ RẺ 018 GRVN cao cấp

call

MFC Mã Lai: 1.4 * 2m

Giá Rẻ hơn thị trường: 5.000.000 đ

KE-TIVI-GIA-RE-019 KE-TIVI-GIA-RE-020
KỆ TIVI GIÁ RẺ 019 GRVN cao cấp

6.900.000 đ
MFC Mã Lai:kệ dưới : 2.4 * 0.1m , 1.2m * 0.25m , kệ trên: 2.4 * 0.4m

KỆ TIVI GIÁ RẺ 020 GRVN cao cấp

5.900.000 đ
MFC Mã Lai: 2.4 * 2m,  kệ dưới : 2.4 * 0.4m
Giá Rẻ hơn thị trường:
4.500.000 đ

ke_tivi_001B KE-TIVI-GIA-RE-002B
KỆ TIVI GIÁ RẺ 001B GRVN

3.900.000

MFC Mã Lai:  2.4 * 0.35 m

MDF Mã Lai sơn 2K bóng

KỆ TIVI GIÁ RẺ 002B GRVN

7.900.000

MFC Mã Lai: kệ trên trái: 1.2  * 0.3m,

kệ trên phải 2.4 * 0.35m, kệ dưới trái: 2.4 * 0.35m

KE-TIVI-GIA-RE-003B KE-TIVI-GIA-RE-004B
KỆ TIVI GIÁ RẺ 003B GRVN cao cấp

7.500.000

MFC Mã Lai: kệ trên trái 1.2 * 0.3m,

kệ trên phải 1m* 0.3m, kệ dưới: 2.4 * 0.3m

KỆ TIVI GIÁ RẺ 004B GRVN cao cấp

8.900.000

MFC Mã Lai:  Tủ đứng 0.5*2.0m, kệ trên phải 0.4m * 0.8m, kệ dưới: 2.4m * 0.35m

KE-TIVI-GIA-RE-005B KE-TIVI-GIA-RE-006B
KỆ TIVI GIÁ RẺ 005B GRVN cao cấp

8.900.000

MFC Mã Lai: kệ trên cao nhất: 0.3  *  1.6m, kệ trên đứng: 0.25 * 1.2m, kệ trên dưới: 0.3*0.8m, kệ dưới: 0.35*2.4m

KỆ TIVI GIÁ RẺ 006B GRVN cao cấp

7.200.000đ

Tủ dưới 1.6*0.6m, Tủ đứng 0.8*2.0m, trên 0.8*0.8m

MFC mã lai.

KE-TIVI-GIA-RE-007B KE-TIVI-GIA-RE-008B
KỆ TIVI GIÁ RẺ 007B GRVN cao cấp

5.700.000đ

Tủ dưới 2.0*0,45m

KỆ TIVI GIÁ RẺ 008B GRVN cao cấp

11.900.000đ

Kệ dưới 3.0*0.4m, Kệ trên 2 bên 1.2*1.2m

MDF sơn 2K bóng

KE-TIVI-GIA-RE-009B KE-TIVI-GIA-RE-010B
KỆ TIVI GIÁ RẺ 009B GRVN cao cấp

12.500.000

Kệ dưới 2.0*0.6m, kệ bên trái 1.0*1.2m

kệ trên phải 1.2*1.2m

KỆ TIVI 010B GRVN cao cấp

8.900.000

kích thước 2.0*2.0m

KE-TIVI-GIA-RE-011B KE-TIVI-GIA-RE-012B
KỆ TIVI GIÁ RẺ 011B GRVN cao cấp

5.900.000

Kích thước 2.0*0.6m

MDF phủ verneer xoan đào sơn 2K bóng

KỆ TIVI GIÁ RẺ 012B GRVN cao cấp

3.900.000

Kích thước 1.9*0.6m

MDF sơn màu

KE-TIVI-GIA-RE-013B KE-TIVI-GIA-RE-014B
KỆ TIVI GIÁ RẺ 013B GRVN cao cấp

3.600.000

Kích thước 2.0*0.6m

MDF sơn màu

KỆ TIVI GIÁ RẺ 014B GRVN cao cấp

9.900.000

Kệ dưới 2.4*0.35m, trên 2.0*0.5m

MDF nhập khẩu sơn 2K bóng


KE-TIVI-GIA-RE-015B KE-TIVI-GIA-RE-016B
KỆ TIVI GIÁ RẺ 015B GRVN cao cấp

8.900.000

Kệ dưới 2.4*0.35m, trên 4 kệ 1.2.*0.3m

MDF nhập khẩu sơn 2K bóng

KỆ TIVI GIÁ RẺ 016B GRVN cao cấp

5.900.000

Kệ dưới 3.0*0.5m, trên 2 đợt treo.

MDF nhập khẩu sơn 2K bóng

KE-TIVI-GIA-RE-017B KE-TIVI-GIA-RE-018B
KỆ TIVI GIÁ RẺ 017B GRVN cao cấp

3.900.000

Kệ dưới 2.4*0.5m

KỆ TIVI GIÁ RẺ 018B GRVN cao cấp

8.900.000

Kệ dưới 2.4*0.6m, trên  1.2.*0.3m

MDF nhập khẩu sơn 2K bóng

Kệ ti vi đẹp, giá rẻ và tiện dụng

Chọn kệ ti vi đẹp đơn giản nhưng cũng không dễ dàng vì nó là tâm điểm của căn phòng.  Bạn cần lựa chọn các kiểu dáng, màu sắc phù hợp với nội thất, tông màu của căn phòng.
Ngày nay, việc chọn những chiếc kệ cho ti vi có kèm các ngăn kéo, các hộc chứa đồ hay thậm chí là giá sách để tạo phong cách đã được các gia chủ chọn lựa thay vì những chiếc tủ ly, tủ ti vi riêng biệt như trước kia. Cách chọn này không chỉ giúp cho phòng khách của gia đình trở nên thoáng đạt, hiện đại hơn mà còn một phần nào đó nói rõ lên được ý đồ của chủ nhân trong cách bài trí nội thất trong nhà.

KE-TIVI-DEP-GIA-RE-009

Theo KTS Hồ Phương, kệ tivi phải đảm bảo tính tiện nghi như “tải”được đủ thiết bị như tivi, đầu máy, băng đĩa, và các yêu cầu kỹ thuật… Song người mua nên chú ý đến không gian để chọn kệ sao cho phù hợp về kích thước cũng như thẩm mỹ.
Khi chọn mua bạn nên để ý đến chiều cao của kệ vì nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố, khoảng cách từ kệ đến chỗ người xem và vị trí của người ngồi trên ghế hay dưới sàn. Thông thường kệ phải phải chắc chắn và an toàn, có độ bền cao. Kệ, tủ dùng đặt tivi phải giúp cho ti vi giải nhiệt tốt.

KE-TIVI-DEP-GIA-RE-008

Bên cạnh mẫu mã đẹp, chất liệu tốt, các kệ ti vi còn phải phù hợp với kích thước của ti vi và kích thước căn phòng. Với phòng khách bạn có thể chọn kệ to hơn, nhưng với phòng ngủ thì kệ nên có kích thước nhỏ hơn.
Nếu bạn sử dụng kệ đứng, thì độ rộng của chúng phải lớn hơn hoặc bằng với các chiếc ti vi để tránh sự chênh vênh mất cân bằng. Còn với kệ ngang, ngoài để ti vi còn có thể nhiều thiết bị nghe nhìn khác ngang hàng thì bạn cần chú ý đến chiều sâu của kệ để thích hợp với diện tích phòng.

KE-TIVI-DEP-GIA-RE-002

Với phòng khách được trang trí theo phong cách cổ điển, sử dụng nhiều nội thất gỗ với tông màu tối, kệ ti vi cũng nên chọn lựa theo xu hướng này như chất  liệu làm bằng gỗ thuần kèm nhiều chi tiết hoa văn. Có thể chọn các sản phẩm có màu gỗ tự nhiên tối hoặc can thiệp bằng sơn hoặc hóa chất tạo màu cùng tông với sàn nhà hoặc bàn ghế trong phòng.

KE-TIVI-DEP-GIA-RE-003
Căn phòng mang hơi hướng hiện đại sẽ dễ dàng hơn khi lựa chọn kệ. Hiện trên thị trường có rất nhiều loại kệ từ đơn giản cho đến đa chức năng phù hợp với nhiều kiểu nhà hiện đại. Các kiểu dáng như hình chữ nhật, hình oval, tròn, chất liệu thường là gỗ, veneer, MDF, gỗ dán composite… Các chất liệu này kết hợp với sắt, inox, nhôm, kính tạo nên kiểu dáng thanh mảnh và gọn gàng, bạn có thể lựa chọn loại phù hợp ý thích của mình.

XEM THÊM: KỆ TIVI GIÁ RẺ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Search